Nawigacja

Archiwum 2012/2013

Rok szkolny 2012/2013

64. Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

28 czerwca o godzinie 9.00 odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013. O godzinie 8.00 uczniowie i nauczyciele uczestniczyli we Mszy Świętej w Kościele Św. Józefa Robotnika w Wołominie.

Zakończył się kolejny etap pracy i nauki w szkole – rozpoczęły się upragnione wakacje. Uczniowie Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego oraz Liceum Profilowanego otrzymali świadectwa promocyjne.

3 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Ponad 40 uczniów otrzymało nagrody książkowe za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, pracę na rzecz klasy i szkoły oraz za udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

Wszyscy spotkamy się znów 2 września 2013r.

Nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom życzymy pogodnych, miłych i bezpiecznych wakacji.


 63. Konkurs „Jedz zdrowo”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym konkursie „Jedz zdrowo” przygotowanym przez Panią Katarzynę Szubę. W ramach konkursu klasy pierwsze i drugie przygotowywały plakaty lub ulotki promujące zasady zdrowego żywienia. Z najlepszych plakatów została utworzona wystawa na korytarzu szkolnym, którą mogli podziwiać uczniowie oraz rodzice. Ze wszystkich prac wyłoniono najlepsze w dwóch kategoriach.

Najlepszy plakat wykonała Magdalena Tryc z klasy IL. Najlepszą ulotkę wykonała Agnieszka Rozbicka z klasy IT. Gratulujemy!


62. Konkurs wiedzy z języka niemieckiego

17 czerwca odbył się finał szkolnego konkursu „Pokaż język” dla zdolnych uczniów klas pierwszych, który przygotowała Pani prof. Małgorzata Andrzejewska. Na każdym etapie wymagana była umiejętność pragmatycznego wykorzystania wiedzy do celów komunikacyjnych w mowie i piśmie. Wszystkie zadania reprezentowały poziom A2/B1 i zostały ocenione zgodnie ze standardami egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Przygotowując się do konkursu uczniowie poświęcili dodatkowy czas na naukę języka, dzięki czemu wzrosły ich kompetencje komunikacyjne.

Zwycięzcami konkursu zostali:

 1. Marcin Ćwik – z kl. IT
 2. Angelika Zych – z kl. 1H
 3. Sebastian Krzywiecki – z kl. IR
 4. Łukasz Kubuj – z kl. IT

 61. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

W dniach 17 – 19 czerwca absolwenci Techniku Ekonomicznego i Technikum Handlowego przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W pierwszym dniu egzaminów ekonomiści, handlowcy, logistycy i spedytorzy rozwiązywali zadania z części teoretycznej.

W kolejnych dniach odbyły się kilkugodzinne egzaminy praktyczne. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe otrzymają uczniowie, którzy uzyskają z obu części egzaminu co najmniej 75 %. Absolwenci poznają wyniki dopiero w sierpniu. Trzymamy kciuki za jak najlepsze efekty!


 60. Licealiada

7 czerwca w ramach XII Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych odbyły się zawody z lekkiej atletyki, w których nasza reprezentacja uzyskała III miejsce. Jednoczenie z dumą informujemy, że w rankingu 10-ciu szkół Powiatu Wołomińskiego uczestniczących we wszystkich zawodach sportowych, Zespół Szkół Ekonomicznych znalazł się w czołówce trzech najlepszych miejsc na podium.


 59. Dzień Sportu

6 czerwca w Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się Dzień Sportu, zorganizowany przez Dyrekcję Szkoły oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Boisko szkolne wypełnili uczniowie wszystkich klas, rywalizując podczas gier zespołowych. Wśród gorącego dopingu wychowawców i pozostałych nauczycieli rozegrano mini turniej piłki nożnej i siatkowej, a także konkurs rzutów do kosza z wyznaczonej pozycji. Uczniowie sprawdzali także swoje umiejętności w grze w kręgle i pchnięciu kulą. Ostatnią konkurencją była sztafeta.

Punkty zdobyte podczas wszystkich konkurencji sportowych wskazały zwycięzcę. Klasa IL zajęła I miejsce, osiągając czołowe lokaty w większości konkurencji. Zwycięzcy osłodzili wygraną smacznym tortem lodowym.

Dopisała pogoda, więc zawody odbyły się bez żadnych kłopotów organizacyjnych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy zaangażowania oraz dużej sprawności fizycznej. Mamy nadzieję, że Dzień Sportu na stałe zagości w kalendarzu imprez szkolnych.


58. Oszczędzamy energię

W maju odbył się konkurs dla uczniów klas drugich na najlepszą prezentację multimedialną z fizyki: „Oszczędzamy energię”. W prezentowanych pracach  uczniowie poruszyli obszary tematyczne: Energia -Człowiek - Ekologia. Przedstawili ciekawe rozwiązania dotyczące racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Wyniki konkursu:

1. Aleksandra Dąbrowska - klasa 2t,

2. Agnieszka Kur - klasa 2t,

3. Anna Tyl - klasa 2a1


 57. I Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego

28 maja 2013 r. nastąpiło rozstrzygnięcie I Powiatowego Konkursu Matematycznego im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął Starosta Wołomiński Piotr Uściński.  Organizatorem konkursu było Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie. Uczennica klasy IIt, Agnieszka Kur zajęła III miejsce w kategorii na najlepszy esej na temat: „Życie i dokonania naukowe Stefana Banacha”. Do konkursowych zmagań rozdzielonych na cztery kategorie przystąpiło łącznie 490 uczniów  z ponad 30 szkół powiatu wołomińskiego. Gratulujemy Agnieszce!


 56. Szlakiem Bitwy Warszawskiej

23 maja 2013 r. odbył się kolejny – VII Rajd pieszy „Szlakiem Bitwy Warszawskiej”. Organizatorami byli – jak co roku – Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie oraz Szkolne Koło PTSM „Pod koniczynką”. W rajdzie wzięli udział uczniowie klas pierwszych z wychowawcami, a przebieg całości koordynowała klasa II t.

Trasa wiodła od stacji w Kobyłce do Pawilonu Ekspozycyjnego przy szkole w Ossowie, następnie na Cmentarz Poległych z 1920 r. Na obu tych punktach uczniowie wysłuchali prelekcji wygłoszonych przez nauczycieli historii. Potem uczestnicy przeszli do symbolicznej mogiły żołnierzy radzieckich i do pomnika upamiętniającego miejsce śmierci księdza Skorupki. Na wszystkich punktach kontrolnych rajdu należało wykonać zadania dotyczące historii bitwy warszawskiej, a także odśpiewać pieśń wojskową lub patriotyczną.

Każda klasa przygotowała także prezentację multimedialną zawierającą fotografie wszystkich ciekawych miejsc i zabytków oglądanych podczas rajdu.  Tegoroczni zwycięzcy, za rok, już jako drugoklasiści, z dumą wezmą udział w kultywowaniu pięknej tradycji rajdu.


55. Wołomińskie Spotkania z Przedsiębiorczością

Młodzież z naszej Szkoły wzięła udział w Wołomińskich Spotkaniach z Przedsiębiorczością. Uczniowie wykazali bardzo duże zainteresowanie seminarium „Moja gmina i ja za 10 lat – budowanie rozwoju”. Oprócz seminarium odbyły się także warsztaty szkoleniowe z zakresu możliwości współfinansowania tradycyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw ze środków unijnych. Część trzecią stanowiła konferencja na temat: „Rozwój przedsiębiorczości podstawą przyszłości gospodarczej Gminy Wołomin”.


 54. Matura 2013

7 maja absolwenci naszej szkoły rozpoczęli egzaminy maturalne 2013. Do egzaminów z języka polskiego i matematyki przystąpiło 101 absolwentów z Liceum Profilowanego (26), Technikum Ekonomicznego (42) i Technikum Handlowego (33). Egzamin pisemny z języka angielskiego zdawało 71 tegorocznych absolwentów.

W kolejnych dniach zdający rozwiązywali arkusze egzamizacyjne z  WOS-u, biologii, języka niemieckiego, geografii, języka rosyjskiego i historii.

Od 10 do 21 maja odbywały się również ustne egzaminy maturalne z języka polskiego i języków obcych.

Maturzystom życzymy powodzenia


53. Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas maturalnych

26 kwietnia 2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Uroczystość składała się z dwóch części: oficjalnej i artystycznej. Podczas części oficjalnej wręczono świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za bardzo dobre wynik w nauce, dokonania sportowe, wzorową frekwencję i pracę w samorządzie. Specjalne wyróżnienie „Serce i talent oddałem szkole”  otrzymali: Anna Zapadka z klasy IVt1 i Artur Paź z klasy IVh za niezwykle owocne zaangażowanie w organizowanie uroczystości szkolnych i wszelkich imprez artystycznych, które bez Ich udziału byłyby dużo uboższe. Podczas części oficjalnej nastąpiło także przekazanie sztandaru uczniom z klas młodszych oraz ślubowanie maturzystów. Następnie wszyscy uczestniczyli w części artystycznej dedykowanej absolwentom, która miała formę gali wręczenia szkolnych nagród „Stasiulków”. Wyróżniono nimi uczniów o charakterystycznych osobowościach. Dowcipne komentarze prowadzących galę rozbawiły wszystkich uczestników.  „Stasiulkami” nagrodzono również wychowawców klas maturalnych i dyrekcję szkoły.  Sympatyczną uroczystość uświetniły świetnie dobrane utwory muzyczne, które wykonali: Anna Zapadka, Artur Paź i Łukasz Boński. Na pamiątkę absolwenci otrzymali drobne upominki. Akademię pożegnalną przygotowali uczniowie klas młodszych pod opieką pań profesor Elżbiety Lewkowicz i Lidii Gołębiewskiej.


52. W drodze do Loretto

24 kwietnia 2013 r. tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie wraz z wychowawcami, panią pedagog i panią pielęgniarką przemierzyli pieszo szlak z Urli do Loretto. Wędrówce towarzyszyły modlitwy i religijne śpiewy, a w Sanktuarium Maryjnym został odprawiona msza święta w intencji uczestników. Siostra ze  Zgromadzenia Sióstr Loretanek przedstawiła postać założyciela Sanktuarium i zaprosiła na poczęstunek. Następnie odbyła się Droga Krzyżowa w plenerze z rozważaniem stacji prowadzonym przez uczniów. Mszę świętą prowadził ksiądz Łukasz z parafii pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika w Wołominie. Do Wołomina wróciliśmy z wiarą, że Duch Święty będzie czuwał zarówno w czasie matur, jak i w dalszym życiu. Część osób drogę powrotną też odbyła pieszo. Dziękujemy siostrze Wandzie oraz pani wicedyrektor Annie Ślusarz za zorganizowanie pielgrzymki, a księdzu Łukaszowi za otoczenie nas duchową opieką.


51. Dzień Przedsiębiorczości

Po raz kolejnym, tym razem 17 kwietnia 2013 r., uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięli udział w X edycji Dnia przedsiębiorczości.  Dzięki zaangażowaniu szkolnego koordynatora imprezy Pani prof. Elżbiety Drab, w jednodniowych praktykach uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Program praktyk zorganizowała Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Młodzi ludzie mieli w tym dniu możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie i zapoznać się w praktyce z jego specyfiką. Uczestnicy odbywali staże w kilkudziesięciu firmach i instytucjach działających w sektorze administracji, bankowości, handlowym i usługowym na terenie powiatu wołomińskiego, w Warszawie i okolicznych miastach. Uczniowie na stanowisku pracy pozostawali pod opieką indywidualnych konsultantów.  Praktykanci zapoznawali się z zakresem obowiązków i przydzielonymi zadaniami. Podsumowaniem projektu będzie uroczysta Gala przedsiębiorczości, organizowana przy współpracy Kancelarii Prezydenta RP.

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom i instytucjom, w których uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych mogli odbyć jednodniowe praktyki w ramach Dnia przedsiębiorczości.


 50. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest to święto ustanowione w 1995 roku przez UNESCO, mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę praw autorskich. Z tej okazji szkolna biblioteka zorganizowała wystawę najatrakcyjniejszych nowości. Zaprezentowane zbiory pokazywały książki  najwartościowsze pod względem merytorycznym i edytorskim. W przygotowaniu i przebiegu imprezy uczestniczyły: Jolanta Witańska - uczennica kl. IV t2 oraz Anna Grochola, Anna Werelich, Jolanta Przyborowska – uczennice kl. II a2 pod opieką pani Magdaleny Powały. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i uczniów.


 49. Gimnazjalisto, zostań uczniem Ekonomika!

18 kwietnia 2013 r. uczniowie trzecich klas gimnazjów z terenu powiatu wołomińskiego oraz ich rodzice mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej Szkoły. Pomimo niesprzyjającej sytuacji komunikacyjnej osoby zainteresowane uczestniczyły w Dniu Otwartym, podczas którego szczegółowo omówiono kierunki kształcenia proponowane gimnazjalistom. Uczniowie mogli także zapoznać się z bazą dydaktyczną i sportową, porozmawiać z nauczycielami oraz starszymi kolegami. Chętni oglądali kroniki szkolne, wysłuchali koncertu zespołu muzycznego, który tworzą uczniowie Ekonomika. Wszyscy odwiedzający wzięli także udział w grze integracyjnej z nagrodami. Nad przygotowaniem atrakcyjnego spotkania dla gimnazjalistów czuwali nauczyciele, uczniowie z poszczególnych klas oraz Samorząd Uczniowski.


 48. Szkolenia i warsztaty dla uczniów

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkoleniach i warsztatach o różnorodnej tematyce, które przeprowadzili przedstawiciele zewnętrznych instytucji. 26 marca doradcy z Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie szkolili maturzystów w autoprezentacji.

10 kwietnia zajęcia dotyczące roli banków w gospodarce i usług bankowych przeprowadziła Pani Bożena Królik – dyrektor operacyjny Banku Zachodniego WBK S.A.

11 kwietnia kpt. Kamil Haczkur z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie przestrzegał na zajęciach przed zagrożeniami związanymi z wypalaniem traw.

18 kwietnia uczniowie klas drugich poznali zasady kulturalnego zachowania się na drodze w odniesieniu do przepisów ruchu drogowego. Zajęcia przeprowadził Pan Andrzej Polak z Auto Szkoły ANDRO.

Wszystkim prowadzącym dziękujemy za zaangażowanie oraz pomysłowość w aktywizowaniu uczniów.


47. Szkolny Dzień Zdrowia

16 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Zdrowia. Uczniowie i pracownicy mieli możliwość wykonania badań poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, poziomu tłuszczu i wody oraz masy kostnej i mięśniowej. Zainteresowani mogli także zapoznać się z zasadami zdrowego żywienia i stylu życia. Współorganizatorem imprezy była Sekcja Oświaty Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie.


46. Miejskie obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia

W przeddzień Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia  - 12 kwietnia br w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyły się uroczystości związane z kolejną rocznicą tych tragicznych wydarzeń.

Uczestniczyli w nich  dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie z naszej szkoły. Przedstawiciele młodzieży ze szkół średnich  złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem katyńskim znajdującym się przy kościele pw Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołominie.

W czasie uroczystości odbył się finał konkursu historycznego Losy Polaków na Wschodzie w okresie II wojny światowej. Naszą szkołę reprezentowali: Patryk Dzioban z klasy 4t2, Mateusz Gietka z klasy 4ls i Sebastian Wycech z klasy 3hl. Chłopcy wykazali się dużą wiedzą historyczną i po dwóch rundach pytań zajęli II miejsce.

Gratulujemy!!!!


 45. "Lekcje katyńskie" po raz szósty

W Miejskim Domu Kultury 10 i 11 kwietnia kolejny już raz uczniowie naszej szkoły oraz I LO prezentowali swoim kolegom z gimnazjów i szkół średnich lekcję historyczną pt „Katyń – dlaczego musimy pamiętać?” W ciągu sześciu edycji lekcję obejrzało już ok. 4,5 tysiąca uczniów i mieszkańców Wołomina. W tym roku lekcję współprowadzili z naszej szkoły następujący uczniowie: Karolina Prokop, Iwona Jechna, Daniel Komorek, Rafał Chaciński (obsługa techniczna) z klasy 3t; a na widowni znalazły się  klasy 2t i 3t.


 44. Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wołomińskiego

05 kwietnia 2013 r. odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu Wołomińskiego. Patronat nad giełdą objął Starosta Wołomiński Piotr Uściński.Celem, organizowanej co rok, giełdy jest ułatwienie młodzieży gimnazjalnej dostępu do oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego. Wołomiński EKONOMIK odwiedziło wraz z opiekunami ponad 300 uczniów klas trzecich z 16 gimnazjów z terenu Powiatu Wołomińskiego, którzy szukali odpowiedzi na pytanie, do której szkoły powinni po ukończeniu gimnazjum skierować swoje kroki. Gimnazjaliści oraz ich rodzice mogli uzyskać informacje na temat szkół, które funkcjonują na terenie powiatu wołomińskiego oraz zapoznać się z ich ofertą edukacyjną na rok szkolny 2013/2014. Szkoły ponadgimnazjalne prezentowały uczniom swoje osiągnięcia oraz zachęcały do podjęcia nauki poprzez pokazy florystyczne, nakrywania do stołu, przygotowywania napojów, transportu ładunków.  Powiatowy CECH Rzemiosł i Przedsiębiorczości przedstawił symulację pracy elektryka. 

Podczas Giełdy swoją ofertę edukacyjną przedstawiły następujące szkoły:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie

Zespół Szkół w Wołominie

Zespół Szkół im. Prezydenta I. Mościckiego w Zielonce

Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach

I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie

W giełdzie uczestniczył również Powiatowy CECH Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie.

Wskazówek dotyczących dalszego kształcenia udzielali pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z Wołomina, Zielonki i Tłuszcza.

Gimnazjalistom życzymy trafnego wyboru.

ZSE Wołomin


 43. Konkurs dla klas pierwszych: „Matematyka w fizyce”

27.03.2013r. został zorganizowany konkurs obejmujący tematycznie dwa przedmioty ścisłe: matematykę i fizykę. To już VII edycja konkursu przeznaczona dla tych uczniów, którzy wyróżniają się m.in.: logicznym myśleniem i umiejętnością stosowania wiedzy matematycznej do rozwiązywania skomplikowanych rachunkowo zadań. Zagadnienia konkursowe obejmowały takie działy fizyki jak: elektryczność, przemiany energii, elektrostatykę i grawitację.

 A oto wyniki konkursu:

 1. miejsce: Ćwik Marcin, kl.1t
 1. miejsce: Hryckowian Maciej, kl.1l, Jechna Piotr, kl.1r
 1. miejsce: Pawlicki Michał,  kl.1t

G R A T U L A C J E   ! ! !


42. Konkurs historyczny

26.03.2013 roku w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu historycznego „Losy Polaków na wschodzie w okresie II wojny światowej”. W rozgrywkach wzięło udział 15 uczniów z klas 1t, 1l, 3t, 3hl, 4t2 i 4ls.

Eliminacje szkolne wygrali: Mateusz Gietka z klasy 4ls, Patryk Dzioban z klasy 4t2, Sebastian Wycech z klasy 3hl.

Wymienieni uczniowie będą reprezentować naszą szkołę w rozgrywkach powiatowych 12.04.2013 roku.


 41. VI Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości

20 marca 2013 r. w naszej szkole odbył się finał VI Powiatowego Konkursu Wiedzy z Przedsiębiorczości pod hasłem „Bezpieczny powiat”. W konkursie wzięło udział ogółem 656 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs został rozstrzygnięty w następujących kategoriach:

 1. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
 • konkurs literacki na esej rozwijający hasło „Jestem przedsiębiorczy – jestem bezpieczny”. Nagrodzeni uczniowie to:

I miejsce – Sylwia Rępalska – Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie

II miejsce – Karolina Zielińska – I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie

III miejsceZoriana Chapkaylo – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie

Wyróżnienia otrzymały: Magdalena Sarna z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie oraz Kinga Konarska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie.

 • Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości (dwa etapy), w którym zwyciężyli:

I miejsceSebastian Milczarek – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie

II miejsce – Damiana Matejczuk – Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

III miejsceRobert Kaczmarczyk – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie.

 1. dla uczniów gimnazjów:
 • konkurs plastyczno-literacki na najlepsze prace stanowiące własną interpretację hasła „Jestem przedsiębiorczy-jestem bezpieczny”. Nagrody zdobyli:

I miejsce – Łukasz Kiełpiński – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach

II miejsce – Karolina Kostrzewa – Zespół Szkół Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce

III miejsce – Kamila Karpiuk – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach.

Wyróżnienia otrzymali: Martyna Kozyra – Zespół Szkół Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce oraz Sylwia Białek z Zespołu Szkół w Jasienicy.

Oprócz zmagań konkursowych młodzież uczestniczyła w wykładach i prezentacjach dotyczących bezpieczeństwa rozumianego w różnych jego aspektach.

Konkurs patronatem objęli: Mazowiecki  Kurator Oświaty, Starosta Wołomiński, SKOK Wołomin, Powiatowy CECH Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie, Komenda Powiatowa Policji w Wołominie, dwutygodnik „Dobry Znak”. Nagrody rzeczowe dla uczestników ufundowali: Starosta Wołomiński oraz SKOK Wołomin.


40. Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej

Zespół muzyczny w składzie: Ania Zapadka, Artur Paź, Paweł Paź, Łukasz Boński i Dawid Ulejczyk reprezentował naszą szkołę na Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej "Let's sing up a storm". Konkurs ten odbył się 22.03.2013r. w Zespole Szkół im. Ignacego Mościckiego w Zielonce. Mieliśmy okazję zaprezentować się przed komisją, widownią i uczestnikami konkursu z gimnazjów i szkół średnich całego powiatu. Było to ciekawe doświadczenie i okazja do konfrontacji z równie utalentowaną muzycznie młodzieżą.


 39. Powiatowy Konkurs Konsumencki

15 marca 2013 r. , w Światowym Dniu Konsumenta, ogłoszono wyniki V Powiatowego Konkursu Konsumenckiego.

Główną nagrodę otrzymała Marta Patoka, uczennica trzeciej klasy Technikum Ekonomicznego. Konkurs zorganizowano z inicjatywy Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta oraz Starosty Powiatu Wołomińskiego.

Celem konkursu jest propagowanie postaw konsumenckich wśród młodzieży. W tegorocznej edycji zadanie uczniów polegało na napisaniu pracy na temat „Zanim wyjedziesz…czyli, co warto wiedzieć planując wakacje”. Ogółem na konkurs nadesłano 46 prac z różnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego. Zwycięskie prace opublikowano na stronie internetowej Starostwa Wołomińskiego.

Gratulujemy Marcie zwycięstwa!


 38. Dzień Kobiet

8 marca 2013 roku obchodziliśmy Dzień Kobiet. Męska reprezentacja Samorządu Uczniowskiego zadbała o radosną atmosferę w szkole. Rafał Chaciński, Adrian Borowski, Artur Paź, Bartłomiej Józwiak i Adrian Muczyński utworzyli wesołą grupę i wykonali dla wszystkich pań piosenki odpowiednio dobrane do święta. Szlagiery muzyki rozrywkowej, wiosenne kwiat oraz słodycze umiliły dzień wszystkim paniom w naszej szkole.


37. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji Samorząd Uczniowski po raz czwarty zorganizował konkurs szkolny popularyzujący dobrą znajomość polszczyzny. W zmaganiach wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas. Uczniowie zmierzyli się z dyktandem oraz ćwiczeniami wymagającymi wiedzy z zakresu poprawności językowej, frazeologii i semantyki. Pozornie łatwe zadania wielu uczniom nastręczyły poważnych trudności.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

I miejsce – Monika Stępień – kl. IVH

II miejsce – Agnieszka Cicha oraz Justyna Miąsko – kl. IIa1

III miejsce – Jagoda Bartkiewicz – kl. IIIa2

IV miejsce – Angelika Widłak – kl. IVH

V miejsce – Mateusz Gietka – kl. IVLS


 36. IX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyńskiego

7 marca 2013 r. w Zespole Szkół w Tłuszczu odbył się IX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyńskiego. W dwóch kategoriach wyróżnienia zdobyli uczniowie reprezentujący Naszą szkołę: Monika Andrasik i Paulina Wołukaniec z kl. IIIa1 w kategorii „życie i twórczość K. K. Baczyńskiego” oraz Sylwia Górska, Łukasz Boński z kl. IH, Sebastian Krzywiecki z kl. IR w kategorii „poezja śpiewana”. Równie pięknie zaprezentowały wiersze Baczyńskiego dziewczęta: Iwona Jechna i Marta Patoka z kl. IIIT.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!


 35. Olimpiada Teologii Katolickiej

Kinga Grzegolec, uczennica klasy II t, zajęła II miejsce w etapie diecezjalnym XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej, której tematem są "Święci Apostołowie Piotr i Paweł - urząd i charyzmaty w Kościele".

W rywalizacji uczestniczyło 30 osób z 20 szkół diecezji warszawsko-praskiej. Kinga zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w pierwszych dniach kwietnia w Legnicy.

Gratulujemy!


 34. Planujemy karierę zawodową

22 lutego 2013 r. odbył się VIII Powiatowy Dzień Planowania Kariery Zawodowej. Organizatorami imprezy byli: Starostwo Wołomińskie, Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie oraz Zespół Szkół Ekonomicznych. Spotkanie miało formę targów edukacyjnych, na których swoją ofertę przedstawiło blisko dwadzieścia prestiżowych uczelni z Warszawy i Mazowsza.

Uczniowie klas maturalnych otrzymali od wystawców materiały informacyjne dotyczące różnych kierunków studiów. Ponadto młodzież szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyła także w bardzo ciekawych warsztatach, podczas których doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy pomagali w planowaniu kariery zawodowej. W zajęciach z doradcami i targach edukacyjnych wzięło udział ogółem kilkuset uczniów z różnych szkół.

Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs plastyczno-literacki „Moja ścieżka zawodowa” adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Marcelina Hałoń (Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach) i Radosław Rumiński (Licemum Ogólnokształcące w Urlach)

II miejsce – Łukasz Kiełpiński (Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach) oraz Magdalena Ludwiniak (III Liceum Ogólnokształcące w Wołominie)

III miejsce – Kamila Kopyrska (Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie) oraz Ewelina Stańczyk (III Liceum Ogólnokształcące w Wołominie)


 33. Uroda i zdrowie bez tajemnic

15 lutego 2013 r. naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Uczniowie klas maturalnych zapoznali się z ofertą edukacyjną, warunkami przyjęcia do Szkoły oraz możliwościami zatrudnienia po zakończeniu nauki. Wśród uczennic dużym zainteresowaniem cieszyły się zabiegi kosmetyczne, z których mogły skorzystać bezpłatnie na miejscu.


32. Walentynki

Od kilku lat Samorząd Uczniowski organizuje z okazji Walentynek „Dzień na czerwono”. Uczniów obowiązywały ubrania w tym kolorze, jeśli chcieli włączyć się do zabawy. Każda klasa podlegała ocenie pod względem liczby czerwonych elementów stroju. Rywalizację wygrały:

I miejsce – klasa III t

II miejsce – klasa IV t2

III miejsce – klasa IV h


31. Studniówka

26 stycznia 2013 r. w Villi Zagórze zabrzmiały takty poloneza Wojciecha Kilara, rozpoczynające bal studniówkowy klas maturalnych naszej szkoły. Uczestników i zaproszonych gości powitała Pani dyrektor Bożena Czapkiewicz. Uroczystość uświetniła obecność przedstawicieli władz samorządowych: Pana Piotra Uścińskiego - Starosty Wołomińskiego oraz Pana Grzegorza Mickiewicza - wiceburmistrza wraz z małżonkami.

Uczniowie podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za kilkuletnią opiekę, życzliwość, ciepłą atmosferę w szkole oraz owocną pracę dydaktyczno - wychowawczą. Maturzyści podziękowali także rodzicom za przygotowanie balu.

Szampańska zabawa trwała do wczesnych godzin porannych.


30. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

11 stycznia 2013 r. odbył się drugi etap XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W zmaganiach na poziomie okręgowym wzięło udział dwoje uczniów z naszej szkoły: Marta Sulich z kl. IIIt oraz Robert Kaczmarski z kl. IVt1. Tegoroczna edycja, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, odbyła się pod hasłem: Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki.


 29. Konkurs „Chrońmy kasztanowce”

11 stycznia 2013 r. Komisja powołana przez Starostę Wołomińskiego przyznała nagrody w konkursie „Chrońmy kasztanowce”. W gronie wyróżnionych uczniów znaleźli się także uczniowie z naszej szkoły: Klaudia Sasin z kl. It oraz Bartłomiej Kurek z kl. IIL.

Uczestnicy konkursu wykonali inwentaryzację przyrodniczą oraz opisali kasztanowce występujące na terenie należącym do powiatu wołomińskiego.


28. Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości

XI edycję zmagań przygotował Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej i Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Do etapu okręgowego Konkursu zakwalifikował się Sebastian Milczarek z kl. IVt1, który uzyskał wymaganą liczbę punktów.

Dalsze zmagania konkursowe odbędą się w styczniu 2013 r.


27. Konkurs na najlepszy biznes plan

9 stycznia 2013 r. Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar wręczył nagrody i wyróżnienia uczestnikom „Konkursu na najlepszy biznes plan”.

Zwyciężczynią została Justyna Laskowska z klasy IIIt,  dzięki projektowi „Insecta”.

Drugie miejsce zajęła Karolina Jakubowska z klasy IVt1 z projektem „Coffee Land”.

Wyróżnione zostały także projekty: Iwony Jechny z klasy IIIt – „T-shirt style” oraz Marty Sulich z klasy IIIt – Gospodarstwo Agroturystyczne „Zagroda”.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów wołomińskich szkół ponadgimnazjalnych. Do rywalizacji zakwalifikowano 32 projekty. Tym bardziej cieszy fakt, że spośród pięciu projektów, które awansowały do drugiego etapu konkursu, aż cztery, autorstwa uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych, zyskały uznanie w oczach jury. Dziewczętom gratulujemy zwycięstwa i niezwykłej pomysłowości.

Mamy nadzieję, że projekty zaowocują w przyszłości powstaniem dochodowych przedsiębiorstw.


 26. W poszukiwaniu Betlejem

21 grudnia 2012 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przedstawieniu wprowadzającym do duchowego przeżywania Bożego Narodzenia, które młodzież przygotowała pod kierunkiem siostry Wandy.

W inscenizacji wzięli udział uczniowie głównie z klasy IIIt, natomiast klasa IIa1 zadbała o dekoracje, stroje i rekwizyty.

W przedstawieniu kolędy wykonywał zespół muzyczny, w którym po raz pierwszy przed szkolną społecznością wystąpiła Justyna Laskowska z kl. IIIt.

Uroczystość uświetniła obecność księdza Stefana Szczygielskiego z parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wołominie.


25. Akcja „Serduszko”

W przedświątecznym okresie uczniowie przygotowali paczki – prezenty dla dzieci z rodzin potrzebujących w ramach akcji „Serduszko”, prowadzonej przez Caritas Polska. W przygotowanie paczek zaangażowały się wszystkie klasy, prace koordynował Samorząd Uczniowski oraz siostra Wanda w ramach współpracy z parafią pw. św. Józefa Robotnika
w Wołominie.


24. Wolontariat

W dniu 17 grudnia 2012 r. młodzież naszej szkoły dołączyła się do akcji wolontariackiej zainicjowanej przez Panią Magdalenę Pomianowską, nauczycielkę religii w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie. Były to jasełka połączone z warsztatami rękodzieła.

Dzieci z przedszkoli „Jaś i Małgosia”, „Kot w butach” oraz z Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie przygotowały ciasteczkowy, lukrowany żłóbek na przyjście Pana Jezusa.

W akcję zaangażowali się następujący uczniowie ZSE w liczbie 22 osób: z klasy IIt - Renata Rolek, Emilia Borowska, Karolina Wojda, Renata Zduniak; z kl. IIIt – Aneta Ogonowska, Wioleta Kozicka, Mateusz Prokop, Daniel Komorek, Aleksandra Prusak, Karolina Prokop, Natalia Leśniewska, Katarzyna Grabska, Iwona Jechna, Marta Patoka, Natalia Wardak; z kl. IIIa1 – Monika Andrasik, Monika Przybysz, Aleksandra Ściborowska; z kl. IIIhl – Patrycja Robak, Katarzyna Brejnakowska; z kl. IVt1 – Magda Laskowska, Paulina Rolla.

Joanna Denis – pedagog szkolny


23. Dzień Patrona

14 grudnia 2012 r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Podczas oficjalnej części akademii Pan Konrad Rytel, wicestarosta powiatu wołomińskiego, wręczył uczniom z najwyższą średnią ocen stypendia „Talent”. Otrzymały je uczennice: Iwona Jechna z kl. IIIt, Agnieszka Kur z kl. IIt oraz Monika Przybysz z kl. IIIa1.

Wyróżnienia otrzymali również uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w konkursach dotyczących znajomości biografii Stanisława Staszica oraz historii naszej szkoły.

Część artystyczna akademii rozpoczęła prezentacja postaci patrona, wyjaśniająca dlaczego kultywujemy w naszej szkole jego dzieło. Aktualność spuścizny Stanisława Staszica podkreśliły współczesne rockowe piosenki, korespondujące z przesłaniem patrona.

Dzięki koncertowi podziwialiśmy też kolejny już w tym roku (i jak zwykle znakomity) występ naszego zespołu muzycznego. Wszyscy wykonawcy zasłużyli na bardzo ciepłe słowa Pani Dyrektor, podziw Pana Wicestarosty oraz brawa za udany występ.


22. Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „GEO PLANETA”

W szkolnym etapie Konkursu „GEO PLANETA”, który odbył się 5 grudnia 2012 r. wzięło udział ponad 20 uczniów z klas: IIt, IIIt, IVls, IVt1, IVt2. Zadania konkursowe zostały przygotowane przy współpracy z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie.

Wyniki szkolnego etapu poznamy w drugim semestrze.


 21. Stypendia Prezesa Rady Ministrów

4 grudnia 2012 r. ponad 250 uczniów z Warszawy i okolic otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Stypendyści są laureatami olimpiad i turniejów, osiągają wysokie wyniki naukowe i sportowe.

Wśród wyróżnionych  znalazły się dwie uczennice naszej szkoły: Iwona Jechna z kl. III t oraz Monika Przybysz z kl. IIIa1.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskuje przynajmniej dobre rezultaty. Tym większe uznanie należy się wyróżnionym uczennicom za bardzo ciężką pracę. Gratulujemy!


 20. Olimpiada Teologii Katolickiej

28 listopada 2012 r. odbył się etap szkolny XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej.

Celem tegorocznej edycji jest zapoznanie uczniów z życiem Apostołów Piotra i Pawła, ich zaangażowaniem apostolskim oraz dziełami pisanymi na tle ówczesnej sytuacji społeczno-kulturowej Europy i świata.

Do etapu diecezjalnego Olimpiady zakwalifikowała się Kinga Grzegolec z kl.IIt.

Dalsze zmagania odbędą się 28 lutego 2013 r.


19. Pierwsza pomoc przedmedyczna

W dniach 28 i 29 listopada 2012 r. odbyły się, jak co roku, zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas drugich. Warsztaty prowadziła pielęgniarka oddziałowa z Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Oprócz przypomnienia zasad udzielania pierwszej pomocy uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda codzienna praca oddziału ratunkowego i jakie radości oraz trudności niesie z sobą. W szkoleniu wzięły udział klasy: IIa1, IIa2, IIt i IIL.


 18. Konkurs „Statystyka – magia liczb”

5 listopada 2012 r. odbył sie pierwszy etap konkursu „Statystyka – magia liczb”, w którym udział wzięła Agnieszka Kur z kl. IIt.

Zmaganiom konkursowym patronują m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. Konkurs, którego organizatorem jest Główny Urząd Statystyczny, sprawdza umiejętności wykorzystywania i interpretacji danych statystycznych.

Wyniki pierwszego etapu poznamy w marcu 2013 r.


 17. Kiermasz Tania Książka

Zgodnie z wieloletnią tradycją, na przełomie listopada i grudnia odbył się w szkole kiermasz pt. Tania Książka.

Organizatorem była Biblioteka Szkolna współpracująca z Księgarnią Tuliszków.

Wiele ciekawych książek dla młodzieży, dorosłych oraz książeczek dla dzieci trafiło do czytelników jako prezenty mikołajkowe bądź gwiazdkowe.

Uzyskany rabat przeznaczono na wzbogacenie zasobów bibliotecznych.

 

Hanna Zarazińska, Renata Wawryszewicz

nauczyciele bibliotekarze


 16. Wirtualne laboratoria wyróżnione

Projekt „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”, w którym uczestniczy również nasza szkoła, otrzymał wyróżnienie podczas konferencji „Zmieniamy oświatę - fundusze europejskie w latach 2007-2013 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020”.  Spotkanie odbyło się w Warszawie 14 i 15 listopada 2012 roku. Patronat nad konferencją organizowaną przez Instytut Badań Edukacyjnych objęły minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas oraz minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.


 15. „Nie ma radości bez niepodległości"

09 listopada czciliśmy w naszej szkole narodowe święto niepodległości czyli 94 rocznicę odzyskania bytu państwowego przez Polskę.

W krótkim apelu uczniowie przypomnieli genezę tego święta, walkę Polaków o kształt granic młodego państwa.  Podkreślono także rolę  polityków, którzy byli twórcami II Rzeczypospolitej.

Na zakończenie apelu wystąpili uczniowie, którzy wygrali Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki w Krakowie. W ich wykonaniu usłyszeliśmy pieśń legionistów Piłsudskiego czyli „Kadrówkę”.

Talent kompozytorski i wokalny zaprezentował Wojtek Krassowski uczeń klasy 1r, który wykonał własny utwór poświęcony bohaterom 1920 roku (brawo!!!).

W apelu udział wzięli: Karina Królikowska, Marta Graczyk, Daniel Komorek, Rafał Chaciński i Adrian Borowski z klasy III t, Monika Przybysz i Dominika Konderko z klasy IIIa1, Karolina Wojda klasy IIt, Maciej Wojciechowski i Wojciech Krassowski z klasy Ir oraz Artur Wojda z klasy It.

Obsługa techniczna: Artur Paź z klasy 4h i Damian Więch z klasy 3hl.

Kokardy narodowe dla nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów wykonały Paulina Koprowicz i Dominika Czaplińska z klasy 3a1. Całość poprowadzili: Maciej Czytowski  i Patrycja  Robak z klasy 3hl.

Dziękuję wszystkim uczniom za udział w apelu  Marta Igielska – nauczycielka historii

 


14. Promujemy oszczędzanie

W związku z przypadającym 31 października Światowym Dniem Oszczędzania uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Panią prof. Dorotę Ksion. Prace plastyczne miały za zadanie promować i upowszechniać potrzebę edukacji finansowej wśród młodzieży oraz przekonywać o konieczności wyrobienia nawyku świadomego oszczędzania. Uczniowie mogli wykorzystać dowolną technikę plastyczną lub przedstawić temat w formie komiksu.Jury nagrodziło prace następujących uczniów:

1.Izabeli Lewickiej z klasy IIa2

2.Bartłomieja Kurka z klasy IIL

3.Anny Werelich z klasy IIa2

Gratulujemy zwycięzcom!


 13. X Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej

W dniu 25 października dwie klasy technikum handlowego: 3hl (handlowo-logistyczna) oraz 2l (logistyczna) wzięły udział w X Międzynarodowych Targach Infrastruktury Miejskiej i Drogowej, które odbywały się w dniach 23 - 25 października w Warszawie.

W trakcie zwiedzania Targów młodzież miała okazję zapoznać się z szeroką ofertą prawie stu wystawców.

W tegorocznej edycji Targów Infrastruktura wzięły udział najważniejsze firmy na rynku firm budowlanym. Nie zabrakło propozycji obejmujących urządzenia wykorzystywane w bezpieczeństwie i zarządzaniu ruchem drogowym, w tym oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia, rozwiązań ITS oraz systemów monitoringu i bezpieczeństwa w transporcie miejskim, a także wyposażania dla obiektów użyteczności publicznej. Nowością Targów był Salon Kolejowy, oraz Pokazy Maszyn Budowlanych EuroMasz.

Patronat Honorowy nad Targami objęli: Sławomir Nowak - Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Hanna Gronkiewicz – Waltz - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Patronat Merytoryczny: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Kongres Drogowy.

 


 12. V Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

19 października odbył się szkolny etap olimpiady logistycznej. W naszej szkole do konkursu przystąpiło 29 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk oraz 13 uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

V edycja tej olimpiady objęta została Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Patronat Merytoryczny objął Instytut Logistyki i Magazynowania.

Do II etapu, który odbędzie się 7. XII. 2012 r. zakwalifikował się uczeń klasy 4 ls Jacek Woźniak.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 


 11. Spotkanie z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

15 i 22 października uczniowie klas maturalnych Technikum Handlowego i Ekonomicznego uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Koordynatorem projektu był Pan Grzegorz Soszka, Kierownik Inspektoratu ZUS Warszawa Praga Północ. Zajęcia dotyczyły następujących zagadnień: ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna, umowy o pracę a składki ZUS. W czasie warsztatów uczniowie poznali  także historię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a na  zakończenie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami za udział w konkursach podsumowujących zajęcia.


10. Tak wygrywa EKONOMIK!

Już podczas prób przed udziałem w Rajdzie Grunwaldzkim w Krakowie wiedziałam, że czeka mnie czas mile spędzony. Kiedy w czwartkowy poranek – 11 października- spotkaliśmy się wszyscy na Dworcu Wschodnim, przeczucie to potwierdziło się. Z tak rozśpiewaną grupą jeszcze nigdy nie podróżowałam.

Jako drużyna Szkolnego Klubu Turystycznego „ Pod Koniczynką”, działającego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie i prowadzonego przez panią Annę Ślusarz reprezentowaliśmy nasz powiat.

W czwartkowe popołudnie na płycie Rynku Głównego wystawialiśmy programy artystyczne promujące regiony przybyłych drużyn. Nasza dwunastoosobowa grupa w imponujący sposób połączyła historię  ze współczesnością. Po wzruszającym  chóralnym  wykonaniu pieśni „Kadrówka”, której klimat podkreślał widok chłopaków w mundurach z okresu Bitwy Warszawskiej, wypożyczonych od pana Andrzeja Michalika, rozległy się dźwięki rapowego utworu napisanego i wykonanego przez ucznia klasy IR – Wojtka Krassowskiego - Hermana. Z perspektywy nastolatka spojrzał on na przeszłość i teraźniejszość wołomińskiej ziemi. Dzięki temu, że pani Dyrektor nie obawiała się powierzyć nam sprzęt nagłaśniający, wypadliśmy świetnie (nawet japońscy turyści wyglądali na wzruszonych), a potem mogliśmy wesprzeć inne drużyny szybką akcją z podaniem im naszego mikrofonu, żeby i ich wszyscy mogli usłyszeć.

Wieczorem uczestnicy i organizatorzy Rajdu, w asyście hymnu, w świetle pochodni i przy dźwięku werbli ustawili się przed Pomnikiem Grunwaldzkim, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie uroczystości. Zgodnie z tradycją ubiegłoroczni laureaci, czyli właśnie nasza delegacja w składzie: Karina, Daniel i Rafał, złożyli kwiaty u stóp pomnika.

W piątek zmierzyliśmy się  z marszem na orientację w Dolinkach Krakowskich. Podczas około 6-godzinnej wędrówki oznaczaliśmy azymut, określaliśmy temperaturę wody w górskim potoku, poznaliśmy florę, faunę i ciekawostki geologiczne okolicy. Ponieważ pogoda i humory wszystkim dopisywały - cała ta eskapada była dla nas wyjątkową przyjemnością (i tylko dlatego nadłożyliśmy drogi o 4 kilometry;).

Wieczorem uczestnicy wystawiali skecze o tematyce sportowej według własnego scenariusza nawiązujące do „EURO 2012”.Okazało się, że nasi uczniowie mają nie tylko talenty kabaretowe i estradowe, ale też ponad ducha rywalizacji cenią zasadę fair play, za co zostali szczególnie pochwaleni. Ostatnią konkurencją tego dnia był konkurs wiedzy krajoznawczo – turystycznej. Chociaż jego uczestniczki: Monika, Dominika i Karina  nie były z siebie zadowolone, to i tak okazały się najlepsze.

W sobotni poranek, tuż po śniadaniu rozpoczęła się gra terenowa po Krakowie. W przemiłym towarzystwie przedstawicieli organizatorów przemierzyliśmy ul. Grodzką, Floriańską, Rynek i Wawel, wykonując kolejne zadania konkursowe. Przy okazji bardzo wzbogaciliśmy swoją wiedzę o zabytkach i historii Krakowa. Uroków miasta doświadczyliśmy też dzięki wspólnym spacerom i tradycyjnemu nocnemu wyjściu do kina. Z radością patrzyłam na moich uczniów, którzy w pozaszkolnych realiach się dobrze wychowanymi, zorganizowanymi, odpowiedzialnymi i życzliwymi ludźmi.

Kiedy o 17.00 drużyny stawiły się na ogłoszenie wyników, wszyscy czuliśmy się tak zintegrowani i zaprzyjaźnieni, że większość uczestników zgłaszała chęć przyjazdu za rok. Nasza ekipa również ma takie plany, tym bardziej, że w kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła właśnie drużyna z ZSE w Wołominie w składzie: Karina Królikowska, Marta Graczyk, Daniel Komorek, Rafał Chaciński i Adrian Borowski z klasy IIIt, Monika Przybysz i Dominika Konderko z klasy IIIa1, Karolina Wojda i Karolina Bendyk z klasy IIt, Maciej Wojciechowski i Wojciech Krassowski z klasy Ir oraz Artur Wojda z klasy It.

Jesteśmy wdzięczni organizatorom za ich profesjonalizm, zaangażowanie, wyjątkową życzliwość i serdeczność,a pani Annie  Ślusarz za jej poświęcenie i zapał, bo dzięki nim przeżyliśmy niezapomniane chwile.

Elżbieta Lewkowicz – uczestniczka Rajdu, nauczycielka ZSE Wołomin


9. Wyróżnienia dla nauczycieli

15 października jedenastu nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomicznych zostało wyróżnionych odznaczeniami podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. W uroczystościach wzięli udział Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

Odznaczeni nauczyciele osiągają duże sukcesy w pracy pedagogicznej i dydaktycznej oraz mają wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Uhonorowani nauczyciele:

 • Medalem  Komisji Edukacji Narodowej: Elżbieta Lewkowicz, Edyta Wojda-Kielak
 • Złotym Medalem za Długoletnią Służbę: Elżbieta Drab, Ewa Kesler, Barbara Rychta, Anna Ślusarz, Teresa Woś, Hanna Zarazińska.
 • Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę: Maria Czarnecka-Kamińska, Bogusław Dudek, Elżbieta Mikołajek.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


8. Dzień Edukacji Narodowej

12 października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klas: I H,  IV H i 2L pod kierunkiem Pani Elżbiety Krawczyk.

W czasie uroczystości nauczyciele zatrudnieni w szkole otrzymali nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Ponadto dyplomy, puchary i nagrody otrzymali uczniowie: klas pierwszych - za udział w Biegu o Puchar Dyrektora Szkoły, a uczniowie klas drugich – za udział w grze terenowej „Wołomin - moja mała ojczyzna”.

Gra terenowa:

I miejsce – klasy 2T i 2a2

II miejsce – klasa 2L

III miejsce - 2a1

Szczególne wyróżnienie otrzymali uczniowie reprezentujący Gimnazjum Nr 4 w Wołominie. Opiekun uczniów odebrał z rąk Pani Dyrektor specjalny puchar za udział w grze terenowej. Serdecznie dziękujemy gimnazjalistom za zaangażowanie w zabawę, która umożliwia lepsze poznanie „małej ojczyzny”.

Zapraszamy do udziału w grze za rok, także gimnazjalistów z innych szkół!

 Bieg o Puchar Dyrektora Szkoły:

Dziewczęta

I miejsce – Paulina Kostyra z kl. 1R i Magdalena Tryc z kl. 1L

II miejsce – Sylwia Pasik z kl. 1R

III miejsce – Dominika Wiśniewska z kl. 1R

Chłopcy

I miejsce – Bartłomiej Józwiak z kl. 1L

II miejsce – Mateusz Jaczewski  z kl. L

III miejsce – Łukasz Dzioban z kl. 1H

Ponadto dwie finalistki Biegu o Puchar Dyrektora Szkoły wzięły udział w Powiatowych Międzyszkolnych Zawodach Biegowych w XII Licealiadzie w Wołominie, zajmując odpowiednio:

I miejsce – Dominika Wiśniewska III miejsce – Magdalena Tryc.


 7. Gra terenowa Wołomin - moja mała ojczyzna

3 października 2012 roku punktualnie o godz. 8:00 w naszej szkole rozpoczęła się kolejna – 10 Gra terenowa „Wołomin- moja mała Ojczyzna”. Organizatorem  była jak co roku – Dyrekcja Zespołu oraz szkolne Koło PTSM „Pod koniczynką” prowadzone przez panią Annę Ślusarz.

W grze  uczestniczyli uczniowie klas drugich z wychowawcami oraz  po raz pierwszy zaproszeni gimnazjaliści reprezentowani przez uczniów Gimnazjum nr 4 w Wołominie. Przebieg imprezy  koordynowali uczniowie z klasy III technikum ekonomicznego.

Trasa gry przebiegała między następującymi punktami: Izba Pamięci poświęcona Rodzinie Wodiczków, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan”, Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich, Rezerwat „Grabicz”, Urząd Miejski w Wołominie, Plac 3 Maja.

Podczas wędrówki uczestnicy zabawy musieli wykazać się  znajomością mapy naszego miasta, powiatu, zabytków, pomników,  nazwisk znanych postaci związanych z powiatem wołomińskim, a także talentem artystycznym.  Na placu 3 –Maja  zebrani wysłuchali wykładu przygotowanego i wygłoszonego przez panią Katarzynę Żmudzką na temat historii i geografii i naszego regionu. Po wielu trudach i pomyślnym ukończeniu gry, każda klasa  miała  przygotować  prezentację poświęconą ciekawym miejscom naszego miasta.

Podsumowanie rywalizacji nastąpi na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12.10.2012r w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie.

Mamy nadzieję, że piękna tradycja naszej szkoły  – „upowszechniania pieszych wędrówek”, stanie się również tradycją wołomińskich gimnazjów.

Zapraszamy w przyszłym roku


6. Targi Pracy

28 września 2012 r. uczniowie klas IIIa1 i IVt2 uczestniczyli w Wojewódzkich Targach Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości. Impreza odbyła się w Domu Kultury „Praga”. Organizator,  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, zaprosił do udziału firmy poszukujące pracowników, organizacje pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy oraz placówki edukacyjne. Maturzyści wzięli udział w warsztatach, na których przedstawiono sposoby skutecznego poszukiwania pracy. Ponadto uczniowie zapoznali się z prognozami specjalistów, dotyczącymi zawodów przyszłości a także kierunków studiów, które gwarantują zatrudnienie.


5. Bieg o Puchar Dyrektora Szkoły

17 września po raz kolejny uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w Biegu o Puchar Dyrektora Szkoły. W biegach przełajowych na trasie wyznaczonej przez nauczycieli wychowania fizycznego na terenie Rezerwatu "Białe Błota" udział wzięło 123 uczniów klas pierwszych. Był to już 32 bieg pierwszoklasistów.

W klasyfikacji generalnej:

I miejsce zajęła klasa I R

II miejsce - klasa I L

III miejsce - klasa I T


4. Apel z okazji 73 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

17 września w naszej szkole odbył sie apel z okazji 73 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej - agresji hitlerowskiej oraz napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Część artystyczną przygotowała młodzież z klasy III t pod kierunkiem prof. Bogusława Dudka.


3. Warszawski Salon Maturzystów

13 września 2012 r. uczniowie klas: 4t1, 4ls, 4h uczestniczyli w Warszawskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2012. Maturzyści mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną mazowieckich szkół wyższych oraz poznać ogólne zasady rekrutacji warszawskich publicznych uczelni.

Uczniowie wzięli także udział w spotkaniu "Język obcy - egzamin ustny, który zdaję obowiązkowo. Jak się przygotować do rozmowy z komisją egzaminacyjną", które poprowadzili eksperci z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.


2. Kiermasz podręczników używanych

Jak co roku w naszej szkole odbył się kiermasz podręczników używanych, w trakcie którego uczniowie mogli korzystnie sprzedać lub kupić potrzebne im podręczniki. Szczęśliwym nabywcom życzymy miłej nauki 


1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

03 września 2012r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 w czasie, którego do grona uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych zostało przyjętych 119 pierwszaków. Po części oficjalnej  uczniowie udali się do sal na spotkanie z wychowawcami.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym.  

 

Galeria zdjęć