Nawigacja

 •  

  Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2016”.

 • TECHNIKUM EKONOMICZNE - SREBRNA SZKOŁA 2016

  W XVIII Rankingu Techników 2016 opublikowanym przez Fundację Edukacyjną PERSPEKTYWY Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie zajęło wysoką pozycję i uzyskało tytuł „SREBRNA SZKOŁA 2016” (183 miejsce w kraju oraz 18 miejsce w województwie mazowieckim). W rankingu egzaminów zawodowych szkoła zajęła 24 miejsce w kraju - 18 miejsce w zawodzie technik ekonomista i 5 miejsce w zawodzie technik logistyk.

  EKONOMIK po raz kolejny znalazł się wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce (2005 r., 2008 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r.-„Brązowa Szkoła 2015”).

  Kryteriami branymi pod uwagę w rankingu techników 2016 były:
  • matura- przedmioty obowiązkowe (25%)
  • matura- przedmioty dodatkowe (25%)
  • egzamin zawodowy (30%)
  • sukcesy w olimpiadach (20%).

  W rankingu 2016 analizowano wyniki 1867 techników w kraju.

 • Praktyki zagraniczne dla uczniów – Włochy i Wielka Brytania

  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie uzyskał fundusze z Unii Europejskiej na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego –  na zasadach Erasmus+ (POWER)

  W projekcie „Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy” uczestniczyć będzie 54 uczniów szkoły, którzy wyjadą w trzech grupach na trzytygodniowe praktyki  (każda z grup) do Włoch i Wielkiej Brytanii.

  Szkoła poprzez współpracę z partnerami zagranicznymi chce zwiększać możliwości zatrudnienia swoich absolwentów, a także dostosowywać jakość i formy kształcenia do wymagań europejskich rynków pracy. Poprzez udział w praktykach zagranicznych uczniowie podniosą swoje kompetencje językowe,  zawodowe i społeczne.

  Fundusze europejskie  zostaną wykorzystane na wsparcie organizacyjne placówki, zajęcia przygotowawcze m.in. lekcje języka włoskiego, angielskiego, zajęcia z kultury i historii Włoch lub Wielkiej Brytanii. Pokryją koszty podróży uczniów i opiekunów, koszty trzytygodniowego pobytu i praktyk każdego uczestnika w Rimini i w Portsmouth.

  Projekt  realizowany będzie w ciągu dwóch lat i zakończy się w czerwcu 2017 roku.

   

             

   

 • Szczęśliwego Nowego Roku

  Na nadchodzący 2016 rok składamy wszystkim najlepsze życzenia.

  Niech będzie pełen zdrowia, szczęścia, sukcesów i pięknego uśmiechu każdego dnia.

  Życzy Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie.

 • Jasełka

  Tradycją naszej szkoły od lat są przedstawienia bożonarodzeniowe, które wystawiane tuż przed feriami świątecznymi - w tym roku 22 grudnia. Mają one wprowadzić całą społeczność szkolną w klimat nadchodzących uroczystości. Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku jasełka miały zupełnie inny charakter. Siostra Wanda i Pani Katarzyna Stępniak, zaprosiły całą społeczność szkolną do wspólnego kolędowania. Każda klasa przygotowała jedną kolędę, którą odśpiewała wspólnie z wychowawcą. Następnie nauczyciele naszej szkoły odśpiewali kolędę "Anioł pasterzom mówił" oraz "Bóg się rodzi". Później były jeszcze życzenia Pani Dyrektor, serdeczne i szczere… nie tylko na czas Bożego Narodzenia.

 • Akcja "Serduszko"

  Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie wraz z nauczycielami od wielu lat współpracują ze Stowarzyszeniem „Pomóż dzieciom” w Dębinkach.

  Tak jak w ub. latach i w tym roku włączyliśmy się w akcje pomocowe na rzecz dzieci z biednych rodzin.

  Są to przede wszystkim:

  1) Ogólnopolska Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” – w ramach tej akcji

  12 grudnia 2015r. kilku uczniowiów i nauczycieli z naszej szkołyzbierało żywność, która została przekazana dla najbardziej potrzebujących rodzin. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy tak ofiarnie składali do” koszyka „ dary - dzielili się swoimi zakupami.

  To dodawało nam otuchy i odwagi do zachęcania ludzi dobrej woli do włączenia się do naszej akcji.

  Warto było – nasz sztab zebrał ok. 400 kg żywności.

  2) Zbiórka  pieniężna „Program świąteczny”, w ramach którego zbieraliśmy pieniążki na zorganizowanie wypoczynku zimowego i wycieczki dla wychowanków Domu Dziecka w Równem i Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach.

  Elżbieta Mikołajek

 • Świąteczna paczka

  W przedświątecznym okresie tradycją Naszej Szkoły stało się przygotowywanie paczek z prezentami dla dzieci z rodzin potrzebujących w ramach akcji „Serduszko”, prowadzonej przez parafię Świętego Józefa Robotnika. Tym razem pomagaliśmy  kilkuletnim dzieciom, którzy znajdą pod choinka wymarzone podarunki, potrzebne obuwie i ubranie, sprzęt sportowy, książki oraz słodycze. Nie zabrakło również ciepłych życzeń na kartkach świątecznych przygotowanych przez uczniów. Większość klas zaangażowała się w realizację tego szlachetnego zadania pod kierownictwem Samorządu Uczniowskiego.

 • 75 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie

  16 grudnia 2015 roku Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie obchodził 75- lecie istnienia. Jest to najstarsza szkoła średnia w naszym mieście.

  Warto zatem przypomnieć, że rozpoczęła swoją działalność w okresie okupacji niemieckiej. W połowie października 1940 roku działacze podziemia na terenie Wołomina, korzystając z zarządzeń władz niemieckich dotyczących organizowania szkół zawodowych na poziomie gimnazjum, uzyskali zezwolenie na uruchomienie szkoły handlowej pod nazwą: Prywatna Koedukacyjna Szkoła Handlowa w Wołominie. Od samego początku spełniała ona wiele różnorodnych funkcji i zadań. Uczyła zawodu, chroniła młodzież przed wywożeniem na roboty do Niemiec, stanowiła miejsce kontaktów i zbiórek młodzieży należącej do ruchu oporu, była punktem wymiany informacji i kolportażu prasy podziemnej. Pierwszym dyrektorem został Tadeusz Marchlewski. W drewnianym budynku przy ulicy Peronowej 5 uczyło się 50 osób. Niebawem siedzibę szkoły przeniesiono na ulicę Długą.

  W połowie 1943 r. okupacyjne władze szkolne bez podania powodów wydały zarządzenie, które nakazywało rozwiązać wszystkie szkoły prywatne, zarówno powszechne, jak i zawodowe. Budynek szkoły przeznaczono na szpital dla niemieckich żołnierzy. Po raz kolejny dzwonek szkolny zabrzmiał dopiero 20 marca 1945 roku. Dzięki staraniom Janiny Martelińskiej (dyrektor szkoły do 31 sierpnia 1950) i Heleny Wawrzynowskiej (nauczycielki przedmiotów zawodowych), powstało Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Kupieckie im. Stanisława Staszica. Naukę w nim kontynuowali również uczniowie z okresu okupacji. Pierwszych dziewięcioro absolwentów otrzymało świadectw dojrzałości w czerwcu 1946 roku.

  Od początku istnienia najbardziej dokuczliwe były problemy lokalowe. Szkoła przenosiła swoją siedzibę z pomieszczeń szpitala niemieckiego do budynku obecnej Szkoły Nr 4 przy ulicy 1 Maja, a po kilku tygodniach - do prywatnego budynku przy ulicy Miłej 22, w którym zajęcia odbywały się przez kolejne 32 lata.

  W 1950 roku szkoła została przekształcona w Państwowe Technikum Handlowe, na czele którego stanął nowy dyrektor, Edward Żelezik. W następnych latach powstawały kolejne oddziały: Technikum Finansowe, Technikum Chemiczne, a pod koniec lat 50. uruchomiono Technikum Ekonomiczne. W wrześniu 1960 roku powstała Zasadnicza Szkoła Handlowa. Od 1966 roku stanowisko dyrektora objęła Halina Kieszkowska, która systematycznie polepszała warunki nauki i pracy w budynku przy ulicy Miłej. Do niewątpliwych osiągnięć należy zaliczyć wybudowanie sali gimnastycznej.

  W 1972 roku dyrektorem szkoły został Feliks Szturo. Najważniejszym celem swojej pracy uczynił sfinalizowanie starań o budowę nowej siedziby szkoły. Dzięki uporowi i ogromnemu zaangażowaniu społeczności szkolnej udało się pokonać liczne przeszkody. 21 stycznia 1978 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych i wręczenie sztandaru. W skład Zespołu wchodziło: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Wydział dla Pracujących Liceum Ekonomicznego oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

  Od 1 września 1983 roku stanowisko dyrektora objął Stefan Zacheja, dotychczasowy zastępca Feliksa Szturo. Dyrektor Zacheja pełnił swoją funkcję nieprzerwanie do 2005 roku. W tym czasie Zespół Szkół Ekonomicznych przeszedł wiele zamian organizacyjnych i dydaktycznych. Od 1 września 2005 roku dyrektorem jest Pani Bożena Czapkiewicz. W szkole przy al. Armii Krajowej mieści się obecnie IV Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Ekonomiczne, kształcące techników organizacji reklamy, ekonomistów, logistyków, spedytorów i handlowców.  Uczy się tu ponad 350 uczniów.

  Od momentu powstania Zespół Szkół Ekonomicznych jest ceniony przez młodzież, rodziców, zakłady prowadzące praktyki zawodowe, firmy i instytucje zatrudniające absolwentów.  Ekonomik oferuje solidne wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Szkoła organizuje Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości, Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wołomińskiego, Powiatowy Dzień Planowania Kariery Zawodowej. Uczniowie sprawdzają swoje umiejętności, biorąc udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Tygodniu Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Logistycznej, Konkursach Powiatowych. Prężnie działające Szkolne Koło PTSM „Pod koniczynką” corocznie organizuje dla uczniów klas drugich grę terenową „Wołomin – moja mała ojczyzna” oraz rajd pieszy „Szlakiem Bitwy Warszawskiej”. Członkowie klubu, którego opiekunem jest wicedyrektor Anna Ślusarz, regularnie uczestniczą w Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim w Krakowie. Tradycją stał się „Bieg o Puchar Dyrektora Szkoły”, w którym rywalizują pierwszoklasiści. Dzięki aktywności Samorządu Uczniowskiego szkoła zaangażowała się w wiele akcji charytatywnych. Zespół Szkół Ekonomicznych może pochwalić się certyfikatem „Szkoły Przyjaznej Uczniom” oraz tytułem „Szkoły Przedsiębiorczości” i „Szkoły Odkrywcy Talentów”.

  Administrowanie, biznes, ekonomia, handel, logistyka, marketing, rachunkowość, reklama, spedycja, zarządzanie – to lista dziedzin, w których kształci się młodzież w Ekonomiku, od lat odnosząc sukcesy. Dowodem tego jest wyróżnienie przyznane  przez  Magazyn „Perspektywy” „Brązowa Szkoła 2015”, co stawia Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie w na 263 miejscu wśród wszystkich techników w Polsce.

  Elżbieta Lewkowicz - ZSE Wołomin

   

 • Spotkanie z psychologiem

  Dnia 15 grudnia nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z psychologiem. Na wstępie opowiedział im o swojej pracy m. in. wymienił najciekawsze jego zdaniem zajęcia. Głównym tematem spotkania było dorastanie. Uczniowie rozmawiali o zmianach, jakie wtedy zachodzą oraz o zainteresowaniu płcią przeciwną. Ostatnim tematem był strach przed utratą męskości i sposoby, jakich niektórzy używają, by się przed tym bronić (samochód, praca nad wyglądem itp.).

  Tego samego dnia odbyło się również spotkanie z Panią Blanką Gankowską. W spotkaniu uczestniczyły dziewczęta z naszej szkoły. Pani Blanka pokazała jak prawidłowo dobrać rozmiar biustonosza. Podzieliła się z uczennicami i nauczycielkami kilkoma cennymi radami w sprawie brafittingu. Uczennice były bardzo zadowolone z tego spotkania i bardzo chętnie wzięłyby udział w kolejnym.

 • Maciej Hryckowian i Paweł Słoński w grupie najlepszych logistyków w kraju!

  Znane są wyniki II etapu VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Dwaj uczniowie naszej szkoły: MACIEJ HRYCKOWIAN z 4L oraz PAWEŁ SŁOŃSKI z 3L znaleźli się w grupie 59 uczniów z ponad 7500 biorących w rywalizacji, którzy 4 marca 2016 w Poznaniu będą walczyć w ścisłym finale.

  Stawka jest bardzo wysoka. Uczniowie walczą o bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki, miejsca na praktykach i stażach w wiodących firmach logistycznych oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów olimpiady. W drodze po nagrody pozostały do pokonania finałowe pytania problemowe, sprawdzające nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność jej wykorzystania w konkretnych sytuacjach zawodowych.

  Serdecznie gratulujemy i trzymamy mocno kciuki za udany start w finale!

 • IX POWIATOWY KONKURS WIEDZY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  09 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica odbył się, współorganizowany przez Powiat Wołomiński,  finał IX Powiatowego Konkursu Wiedzy z Przedsiębiorczości. Hasło przewodnie konkursu to: „POWIAT (SZANSĄ) DLA MŁODYCH”. Patronat nad konkursem objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Wołomiński, Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, Powiatowy CECH Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Tygodnik „Wieści Podwarszawskie”, Radio FaMa. Celem konkursu było zwrócenie uwagi młodzieży na środowisko lokalne, odnalezienia szans i zagrożeń wynikających z otoczenia. Organizatorzy pragnęli zachęcić młodych ludzi do zapoznania się z możliwościami jakie stwarza samorząd,  instytucje lokalne, wzbudzić poczucie odpowiedzialności za kształtowanie własnej przyszłości poprzez  branie udziału w decydowaniu o sposobie wydatkowania środków publicznych.

  Nagrody dla uczestników konkursu ufundowali: Powiat Wołomiński, Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie oraz Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. W konkursie wzięło udział ogółem 522 uczniów (uczniowie z 8  szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wołomińskiego, z 1 szkoły z powiatu węgrowskiego i gimnazjum w Wołominie).

  Konkurs został rozstrzygnięty w następujących kategoriach:

  1. Konkurs literacki „Powiat Wołomiński szansą dla młodych?”.

  W kategorii gimnazjum wyróżnienie otrzymała:

  Maria Janaszek – Gimnazjum Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

  W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zgłoszono 17 prac. Nagrodzeni uczniowie to:

  I miejsce - Magdalena Żmudzka – Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołominie

  II miejsce – Sebastian Wróblewski ,– Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołominie,

  III miejsce – Kacper Szyjkowski – Zespół Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica w Wołominie,

  wyróżnienia otrzymali :

  Oliwia Kacprzak – Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu

  Anna Pasymowska – Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie

  Aleksandra Rogowska – Zespół szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie

  Nagrodę specjalną Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie otrzymała Anna Fic z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie.

  2. Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości dla Szkół Ponadgimnazjalnych rozgrywany w dwóch etapach: 

  - etap szkolny odbył się w szkołach i komisje szkolne wyłoniły po trzech laureatów z największą liczbą punktów, którzy zakwalifikowali się do finału,

  - etap powiatowy (finał) odbył się 09 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. 

  W tej kategorii konkursu w rywalizacji wzięło udział ogółem 504 uczniów, w finale - 26, którzy w etapie szkolnym uzyskali największą liczbę punktów.  Komisja składająca się z nauczycieli podstaw przedsiębiorczości uczących w szkołach ponadgimnazjalnych  wyłoniła zwycięzców:

  I miejsce – Patryk Goworek – Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie,

  II miejsce – Norbert Skowroński - Zespół Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica w Wołominie

  III miejsce – Karolina Sycik - Zespół Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica w Wołominie,

  IV miejsce - Damian Onufrzyk - Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Wacława. Nałkowskiego w Wołominie,

  V miejsce – Maciej Gelbrecht - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie.

  Pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni za udział w etapie finałowym konkursu.

  Poza zadaniami konkursowymi młodzież uczestniczyła w warsztatach z doradcą zawodowym Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie  i wykładach. Prof. dr Stanisław Dawidziuk dr h.c. Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie opowiedział młodzieży o tym jak ważna jest  postawa przedsiębiorcza w życiu, Teresa Instyńska – Murawska Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej z Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie przedstawiała ofertę PUP skierowaną do młodych ludzi natomiast dr Tomasz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego omówił znaczenie udziału w wyborach jako istotnym sposobie kreowania przyszłości.

  Bardzo serdecznie dziękujemy prowadzącym za wygłoszenie interesujących wykładów, dyrektorom szkół i nauczycielom za przygotowanie młodzieży do konkursu natomiast uczniom za dostarczenie ciekawych i inspirujących prac oraz zapał i zaangażowanie którym wykazali się podczas zmagań konkursowych.

  Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok!

  Dorota Ksion- ZSE Wołomin

   

 • XV Dni Nauki

  Dnia 4 grudnia 2015 r. uczniowie klas 2 hl i 2t pod opieką nauczycielek Pani Lidii Gołębiewskiej i Pani Anny Ślifirczyk uczestniczyli w XV Dniach Nauki, który odbywały się w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce. Nasi uczniowie wysłuchali wykładu dr hab. Marii Ryś z UKSW na temat „Dlaczego ludzie przez nas kochani nie czują się kochani. Czyli o językach miłości”. Wykład był bardzo interesujący i wywołał wśród młodzieży żywą dyskusję. Już czekamy na przyszłoroczne wykłady.

 • Świadomy konsument

  Dnia 3 grudnia 2015 r. klasy pierwsze miały okazję uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów na temat „Świadomy konsument – teoria i praktyka”. Bardzo ciekawe zajęcia poprowadziła Pani Iwona Truszkowska – Pielka. W czasie zajęć młodzież miała okazję zweryfikować swoją wiedzę ze specjalistą w dziedzinie praw konsumenckich.

 • Uwaga nadwaga

  Dnia 2 grudnia 2015 r. odbyła się prelekcja na temat „Uwaga nadwaga”. Prelekcję przeprowadziła pani dietetyk Anna Podgórska  z firmy NATUR HOUSE. Obecni byli uczniowie pod opieką nauczycieli z klas: It, Ir i ILs.

  Poruszona była następująca tematyka:

  1. Wpływ ilości zjedzonych posiłków w ciągu dnia na stan zdrowia;
  2. Nieprawidłowe odżywianie się przyczyną groźnych chorób człowieka;
  3. Negatywny wpływ cukru zawartego w produktach żywnościowych na stan zdrowia człowieka;
  4. Zachęcanie uczniów do jedzenia warzyw, owoców, ryb i picia mleka.

  Barbara Wiechetek

 • Uczniowie EKONOMIKA w Łomży

  01 grudnia 2015 grupa dziesięciu logistyków wraz z opiekunem Panią Dorotą Ksion wybrała się do Łomży gdzie w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 wraz  z uczniami z Łomży, Wyszkowa, Ostrołęki, Ełku i Mrągowa walczyła o awans do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.

  Drugi etap to 25 pytań w teście wielokrotnego wyboru. Na ich rozwiązanie 75 minut.

  Spora konkurencja i wysoka stawka - miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej to m.in. zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego. Znalezienie się na liście finalistów i laureatów to liczne cenne nagrody rzeczowe, ale także promocja talentu wśród wiodących przedsiębiorstw logistycznych, wspierających organizację olimpiady.

  Wyniki poznamy 11 grudnia. Czekamy z niecierpliwością!

 • ANDRZEJKI W BIBLIOTECE

  Andrzejki od kilkunastu pokoleń cieszą  się niesłabnącym  zainteresowaniem. Są one świetnym pretekstem do organizowania przeróżnych spotkań towarzyskich. Podczas nich niekoniecznie obowiązują wróżby andrzejkowe, zawsze jednak obowiązuje dobra zabawa. 

  Pozostając w zgodzie z tradycją, dnia 30 listopada, biblioteka szkolna zaprosiła całą społeczność szkolną do zabawy w przepowiadanie, jak duże są szanse na realizację naszych marzeń. Dzień andrzejkowy przebiegał we wspaniałej, radosnej atmosferze. Dużym powodzeniem cieszyło się drzewko szczęścia; wszystkim smakowały ciastka z wróżbą biblioteczną. Pięknie prezentujące się wróżki i czarodziejki zachęcały do wspólnej zabawy.

  Nawet, jeśli wróżby andrzejkowe nie okażą się w 100% niezawodne, zabawa była przednia. Ale, jeśli dzięki naszym marzeniom będziemy zadowoleni, uśmiechnięci i lepsi dla innych, będziemy mogli powiedzieć, że nasze marzenia się spełniły.

 • Lekcje muzealne

  W listopadzie klasy pierwsze  uczestniczyły w lekcjach muzealnych w Izbie Pamięci poświęconej rodzinie Wodiczków w Wołominie. W czasie zajęć, prowadzonych przez Panią Danutę Michalik, pierwszoklasiści  zapoznali się z historią rodziny, która od kilku pokoleń związana była z Wołominem.  Obejrzeli stare zdjęcia i posłuchali fragmentów listów pisanych przez Jerzego Wodiczkę. Wspaniała prezentacja przybliżyła  im fragment historii miasta i tej niezwykłej rodziny. 

  Tego typu zajęcia są lekcją historii, która przybliża uczniom nie tylko dzieje miasta, ale i zapoznaje ich z muzyką poważną, która była tak ważna dla Bohdana Wodiczki. Dziękujemy Pani Michalik i już z niecierpliwością czekamy na następne spotkania.

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów

  18.11.2015 r. dwoje uczniów Ekonomika otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

  „Życzę wam mądrości, radości i takich przyjaciół, którzy sprawdzą się zarówno w chwilach dla was trudnych jak i w chwilach waszych sukcesów” . Takie słowa skierowała pani Dorota Sokołowska -   Mazowiecki Kurator Oświaty do 241 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i okolicznych powiatów. Uroczystość odbyła się  w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

  Wśród nagrodzonych znaleźli się  uczniowie naszej szkoły: Klaudia Podleś z klasy III H dawnego Technikum Handlowego - obecnie Technikum Ekonomicznego, której średnia ocen wynosi 4.88 oraz Michał Pawlicki  z klasy IV T Technikum Ekonomicznego,  którego średnia ocen wynosi 5.0.

  Łączna liczba tegorocznych laureatów Stypendium Rady Ministrów w województwie mazowieckim to 483 osoby.

  Stypendystom gratulujemy i życzymy sukcesów:)

   

 • Uczniowie EKONOMIKA walczą dalej

  Znane są wyniki szkolnych eliminacji VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W drugim etapie największego w Polsce turnieju wiedzy logistycznej znalazło się 588 uczniów ze 181 szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nich aż dziesięcioro uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie.

  W październikowym, pierwszym etapie olimpiady wzięło udział 7127 uczniów z 294 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. W zawodach drugiego stopnia weźmie udział 588 olimpijczyków, którzy najlepiej rozwiązali 25 testowych pytań. Jest wśród nich aż dziesięcioro uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie: Maciej Hryckowian, Bartłomiej Józwiak, Jędrzej Kanabrocki, Jakub Pietras i Magdalena Tryc z klasy 4L oraz Kamil Falkowski, Iwona Orzoł, Michał Piekut,  Norbert Skowroński i Paweł Słoński z klasy 3L.

  Przed olimpijczykami miesiąc intensywnych przygotowań do grudniowego etapu okręgowego, który zostanie przeprowadzony w kilkunastu szkołach na terenie całej Polski. Stawką drugiego etapu jest miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, a oznacza to m.in. zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego. Grono finalistów to uczniowie najpilniej obserwowani przez potencjalnych pracodawców, wspierających organizację zawodów, którzy poszukują prawdziwych logistycznych talentów.

   

  Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

 • Narodowe Święto Niepodległości

  10 listopada 2015 roku odbył się uroczysty koncert pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu solistów oraz chóru Echo z Wołomina. Wspólne muzykowanie podkreśliło radosny charakter tego święta. Śpiewano utwory z okresu powstania styczniowego np. Marsz strzelców z 1863 r., ale przede wszystkim utwory popularne w czasie I wojny światowej wśród legionistów Józefa Piłsudskiego jak: Przybyli ułani pod okienko, Maki, Białe róże, czy Kadrówka. Nie zabrakło również Roty i Hymnu do miłości ojczyzny.

  Szczególnie dziękujemy członkom chóru Echo, pod kierownictwem Andrzeja Wojakowskiego, za uświetnienie uroczystości.

  Uczniowie – soliści, którzy podzielili się swoim talentem to Aleksandra Felczak i Marcin Sutkowski z klasy 2r, Dominika Chmiel i Aleksandra Maciołek z klasy 1t. Uroczystość pięknie poprowadziły Karolina Demianiuk i Aleksandra Rogowska z klasy 2r. Techniczną obsługą apelu zajęli się Daniel Kamieński i Rafał Kańciała z klasy 3r. Dekorację wykonały, pod opieką  pani Hanny Zarazińskiej, Kinga Królik i Dominika Gondek z klasy 3r.

  Kokardy narodowe wykonały klasy 2r i 2t, pod opieką pań Danuty Michalik, Joanny Denis i Katarzyny Stępniak. 

  Uroczystość zorganizowała Marta Igielska – dziękuję wszystkim za udział i radosną współpracę.

Galeria zdjęć