Nawigacja

 • Zabawa w telewizję

  UWAGA!!!

  Nagraliśmy krótki filmik promujący ofertę edukacyjną Ekonomika na następny rok szkolny. Realizując ten projekt wzorowaliśmy się na telewizyjnych serwisach informacyjnych. Przystojni i charyzmatyczni prezenterzy - Adrian Muczyński i Rafał Błoński – kl. 3L oraz sympatyczna reporterka - Klaudia Wyrwińska – kl. 3T zaprezentowali nasze propozycje dla wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem nauki w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie. Uczniowie z wielką swobodą występowali przed kamerą. Za montaż i sprzęt odpowiedzialni byli Mateusz Gajc i Igor Górski – kl. 3L.
  Wybaczcie ewentualne niedociągnięcia, ponieważ nasza zabawa w telewizję to dopiero rozgrzewka przed warsztatami filmowymi, które czekają uczniów już w najbliższym czasie. Zajęcia organizuje Wyższa Szkoła Menedżerska. Zakończą się one egzaminem i uzyskaniem certyfikatu „Młody Trener”. Za miesiąc możecie liczyć na pełną profeskę!

  Klikajcie i oglądajcie!

  Małgorzata Andrzejewska

   

 • 24. Rola banków w gospodarce - spotkanie z przedstawicielami Banku BGŻ

  W poniedziałek 17 listopada 2014 roku gościliśmy przedstawicieli Banku BGŻ S. A. z Wołomina.  Klasy pierwsze 1r, 1t i 1hl wzięły udział w ciekawych zajęciach na temat roli banków w gospodarce. Uczniowie  dowiedzieli się jakie funkcje pełnią banki w systemie gospodarczym. Mogli odpowiedzieć  na pytania: jak oszczędzać?, gdzie i jak lokować nawet małe kwoty aby pomnażać swoje  zasoby, z jakich usług bankowych mogą korzystać przed ukończeniem 18 roku życia.  Przedstawiciele BGŻ powiedzieli także jakie zabezpieczenia stosują  banki aby deponowane pieniądze były chronione.

 • 23. Obchody 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

  7 listopada w naszej szkole uczciliśmy 96 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji został zorganizowany turniej wiedzy pt Polska niepodległa 1918 - 1921, w którym wzięli udział przedstawiciele 10 klas: Justyna Budek z klasy 2t, Patryk Brzeziński z 2h, Kamil Chaciński z 3h, Paulina Chojnacka z 1t, Arkadiusz Groszek z 1hl, Maciej Hryckowian z 3l, Piotr Jechna z 3r, Rafał Kańciała z  2r, Sebastian Kielczyk z 3t, Norbert Skowroński z 2l. Każdy uczestnik odpowiadał na pytania w kolejności wylosowanych miejsc, w 8 rundach po 10 pytań. Pytania dotyczyły: okresu I wojny światowej, poczynań dyplomatycznych i zbrojnych Polaków w czasie wielkiej wojny, walki o granice II RP oraz budowania podstaw polskiej państwowości. Uczniowie wykazali się wiedzą, orientacją na mapach i znajomością źródeł ikonograficznych. Turniej wygrał Norbert Skowroński z 2l, II miejsce zajął Arkadiusz Groszek z 1hl, III miejsce wywalczył Maciej Hryckowian z 3l, IV miejsce zajął Rafał Kańciała z 2r. Pozostali uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy. Gratulujemy wiedzy i odwagi! Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i sponsorów oraz dyplomy uznania wręczyła pani dyrektor Bożena Czapkiewicz, która przewodniczyła  jury konkursowemu.

  Turniej wiedzy przygotowały, pod opieką  Marty Igielskiej, uczennice klasy 4t Kamila Kopyrska, Karolina Wojda, Sylwia Orzoł, Karolina Bendyk, za co im serdecznie dziękuję.

  Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego wydarzenia: paniom Hannie Zarazińskiej i Annie Grocholi za piękną dekorację, panu Arturowi Matysowi i uczniom klasy 2l za przygotowanie sali gimnastycznej, pani Elżbiecie Lewkowicz za przygotowanie kokard narodowych, samorządowi za poczet sztandarowy i pomoc  techniczną  - szczególnie Kamilowi Grabowskiemu i Bartoszowi Stępniowi z 3r za obsługę sprzętu.

  Zgodnie z sugestią uczniów w tym roku szkolnym zostanie zorganizowany kolejny turniej wiedzy, który będzie dotyczył  II wojny światowej.

   Marta Igielska

 • 22. Akademia Młodego Trenera

  4 listopada 2014 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyły się warsztaty „Akademia Młodego Trenera”, mające na celu przygotowanie uczestników do odpowiedniego prezentowania się przed publicznością. Wzięli w nich udział uczniowie klas: IR, IIR, IIIR, IIIT oraz III L. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które kolejno przeszły szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. Warsztaty te zakończą się egzaminem przed kamerą, który zostanie przeprowadzony 19 listopada w naszej szkole. Osoby, które ukończą szkolenie pomyślnie, dostaną certyfikat „Młodego Trenera”, umożliwiający im prowadzenie podobnych szkoleń. Dla trzech najlepszych grup przewidziane są nagrody.  Trzymajcie za nas kciuki!

  Klaudia Wyrwińska – uczennica klasy IIIT

 • 21. Sukces w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej

  Kamil Falkowski i Paweł Słońskiuczniowie z klasy II L z Zespołu Szkół Ekonomicznych -  znaleźli się w gronie 500 najlepszych logistyków w Polsce, przechodząc z sukcesem szkolne eliminacje w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, którą zorganizowała Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

  W październikowym etapie rywalizowało niemal 7, 5 tys. uczniów, rozwiązując pytania testowe dotyczące gospodarki zapasami oraz ogólnej wiedzy logistycznej. Przed Kamilem i Pawłem kolejny etap do pokonania: eliminacje okręgowe 5 grudnia 2014 r. Gratulujemy i trzymamy kciuki za udany start w dalszych zmaganiach! 

 • 20. Rozwój Wołomina. Historia kolei.

  W środę, 05 listopada, klasy drugie wzięły udział w wykładzie historycznym pt.: ”Rozwój Wołomina. Historia kolei”. Dzieje ziem wołomińskich przybliżył nam pan Jarosław Stryjek, który na co dzień prowadzi audycje historyczne w Radio FaMa. Pan Jarosław Stryjek  jest pasjonatem historii lokalnej, jednym z inicjatorów powołania do życia „Rocznika Wołomińskiego”, człowiekiem wyróżnionym odznaczeniem „Zasłużony dla Wołomina”.

  Spotkanie to pozwoliło nam poznać dokładniej historię Wołomina od czasów XIX  wieku po lata 70-te XX wieku. Dowiedzieliśmy się, jak duży wpływ na rozwój naszego miasta miała linia kolejowa Warszawa – Petersburg, ukończona w roku 1862 oraz problemy sanitarno - kanalizacyjne stolicy jeszcze w latach 30-tych XX wieku.

  Zajęcia te potraktowaliśmy jako kontynuację Szkolnej Gry Terenowej „Wołomin, moja mała ojczyzna”, która odbyła się trzeciego października, ponieważ wspólnym celem obu tych przedsięwzięć jest krzewienie wśród młodzieży lokalnego patriotyzmu oraz rozbudzenie w młodych ludziach poczucia dumy z bycia mieszkańcem Wołomina.

 • 19. Spotkania z doradcą zawodowym

  W dniach 29 – 31 października 2014 r. odbyły się zajęcia z Panią Agnieszką Marchewką, która jest doradcą zawodowym w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej. W zajęciach wzięli udział uczniowie wszystkich klas naszej Szkoły. Spotkania poświęcone były ważnym sprawom związanym z przyszłym zatrudnieniem, ponieważ poruszono wiele kwestii  z  prawa pracy. Uczniowie dowiedzieli się, jakie rodzaje umów mogą w przyszłości podpisywać oraz jakie wiążą  się z nimi prawa. Najstarsze klasy wzięły udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy.

  Dziękujemy Pani Agnieszce Marchewce za poświęcony czas i przybliżenie uczniom tak ważnej tematyki.

 • 18. Lekcje muzealne

  24 i 27 października oraz 5 listopada 2014 r. w Izbie Muzealnej poświęconej rodzinie Wodiczków odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas pierwszych. Lekcje muzealne poprowadziła Pani Danuta Michalik – Prezes Fundacji „ODA” w Wołominie. Prowadząca zajęcia z wielkim zaangażowaniem opowiadała młodzieży o okolicznościach powstania Izby Pamięci. Przybliżyła uczestnikom zajęć pasjonujące dzieje i działalność rodziny Wodiczków - na szczególne podkreślenie zasługuje ich działalność społeczna na rzecz kraju i lokalnej społeczności. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali bogate zbiory pamiątek rodzinnych: fotografie, dokumenty, lisy, własnoręcznie pisane nuty Franciszka Wodiczki, instrumenty muzyczne, kolekcję płyt, medale, dyplomy, odznaczenia, książki. Spotkania przebiegały w niezwykle serdecznej atmosferze, w duchu przywiązania do tradycji, historii miasta Wołomina i jego znakomitych obywateli.

 • 17. Spotkanie z misjonarzem

  W ramach corocznego tygodnia misyjnego 17 października 2014 r. gościliśmy w naszej szkole ks. Włodzimierza Osicę- Pallotyna, który przez 17 lat posługiwał na Ukrainie. W katechezach misyjnych uczestniczyło osiem klas, w ramach lekcji religii. Ks. Włodzimierz poruszył wiele istotnych spraw dotyczących życia społecznego, kulturowego i religijnego Ukrainy.  Zachęcił wszystkich do modlitwy za Ukrainę w czasie trudnych dla niej przemian, podkreślił, że Polska i Ukraina to nie tylko Kraje sąsiadujące, ale też Narody, które mają podobną historię i doświadczenie wpływu komunizmu. Dzięki wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, zdjęć, a nawet teledysków, katechezy były bardzo ciekawe i cieszyły się dużym posłuchem wśród młodzieży oraz nauczycieli naszej Szkoły. 

 • 16. Święto Biblioteki

  23 października w naszej Bibliotece w ramach obchodów Roku Czytelnika i Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbył się konkurs biblioteczny  pt. Czytam, więc jestem...  

  Konkurs, prowadzony przez stażystkę – p. Annę Grocholę, cieszył się ogromnym powodzeniem. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i inni pracownicy szkoły chętnie brali udział w losowaniu pytań konkursowych, udzielając poprawnych (zazwyczaj!) odpowiedzi.

  Przyznane nagrody to: książki, długopisy, opaski odblaskowe, zakładki.

  Konkurs pozwolił czytelnikom bliżej poznać bibliotekę szkolną oraz jej zbiory, sprawdzić wiedzę z dziedziny literatury oraz znajomość związków frazeologicznych.

  Uczestnikom dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy na kolejne imprezy organizowane przez bibliotekę. Całą społeczność szkolną zachęcamy do korzystania z biblioteki oraz jej zbiorów.

 • 15. XII Międzynarodowe Targi INFRASTRUKTURA 2014

  W dniu 23 października 2014 r. dwie klasy Technikum Handlowego: 3L oraz 2l  wzięły udział w XII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem, które zaplanowano na 22-23 października w Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie.

  Program wizyty na  Targach wypełniło uczestnictwo w konferencjach pod wspólnym tematem: „Przemiany w kolejnictwie”. Dopełnieniem konferencji była oferta wystawców, czyli najważniejszych firm związanych z budową i projektowaniem infrastruktury. Nie zabrakło propozycji obejmujących urządzenia wykorzystywane w bezpieczeństwie i zarządzaniu ruchem drogowym, rozwiązań ITS oraz systemów monitoringu i bezpieczeństwa w transporcie miejskim, a także wyposażenia dla obiektów użyteczności publicznej. Podczas Targów Instytut Transportu Samochodowego prezentował symulatory dachowania, zderzeń oraz ALKOgogle.

  Patronat nad Targami objęli: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

 • 14. Spotkanie z Panem Wacławem Sikorskim

  13 października uczniowie klasy 3 t razem z p. Hanną Zarazińską i wychowawczynią Elżbietą Lewkowicz wysłuchali wspomnień jednego z dwóch żyjących Żołnierzy Wyklętych skazanych po II wojnie na karę śmierci - Wacława Sikorskiego. Urodzony w 1925 roku powstaniec warszawski,  żołnierz oskarżony o szpiegostwo na rzecz USA - zastał zaproszony do  Biblioteki Miejskiej przez "Dobry Znak" w MBP w Wołominie, który również sprawował patronat medialny nad tym wydarzeniem. Dziękujemy organizatorom spotkania za to, że  mogliśmy poznać tak niezwykłego człowieka, który na żywo przybliżył nam historię znaną dotąd tylko z podręczników i filmów.

 • 13. Święto szkoły – dzień Komisji Edukacji Narodowej

  13 października 2014 r. odbyła się w Naszej Szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To wyjątkowe święto jednoczy całą społeczność szkolną. Pani Dyrektor Bożena Czapkiewicz piękne życzenia skierowała do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły. Wszyscy zgromadzeni na sali gimnastycznej obejrzeli  bardzo sympatyczne przedstawienie artystyczne, przygotowane przez uczniów z klas: 1T, 2T, 3L, 3R pod opieką Pani prof. Lidii Gołębiewskiej. Gustowną oprawę muzyczną akademii opracowali: Sylwia Górska z kl. 3H, Łukasz Boński z kl. 3H, Ewelina Kania z kl. 2R – śpiew; Damian Grabowski z kl. 2R – skrzypce i gitara; Dawid Ulejczyk z kl. 4L – gitara.

  W czasie uroczystości nauczyciele otrzymali Nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pozostałe wyróżnienia to Nagroda Starosty Wołomińskiego dla Pani prof. Doroty Ksion.

  Ponadto podczas uroczystości nastąpiło oficjalne podsumowanie dwóch imprez szkolnych dla uczniów: Biegu o Puchar Dyrektora Szkoły oraz gry terenowej „Wołomin – moja mała ojczyzna”. Największy sukces sportowy odniosła klasa 1HL, odbierając z rąk Pani Dyrektor Puchar za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej w biegu przełajowym.  W grze terenowej rywalizacja klas drugich była bardzo wyrównana. Wśród uczniów naszej szkoły największą determinacją wykazała się klasa 2T, która wygrała konkurs. W zabawie wzięli udział także gimnazjaliści z trzech szkół z terenu powiatu wołomińskiego. Serdecznie dziękujemy gimnazjalistom za zaangażowanie w zabawę, która umożliwia lepsze poznanie „małej ojczyzny”. Zapraszamy do udziału w grze za rok!

 • 12. Dzień English Best Way

  10 października 2014 r. odbył się Dzień English Best Way. EBW jest największą na Mazowszu siecią szkół uczących języka angielskiego Metodą Callana. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z ofertą szkoleniową dotyczącą przygotowania do egzaminu maturalnego oraz poznać zasady uczenia się Metodą Callana.

 • 11. VII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

  10 października 2014 r. odbył się szkolny etap olimpiady logistycznej. W naszej szkole do konkursu przystąpili uczniowie klasy 2L, 3L i 4L, kształcący się w zawodzie technik logistyk. Tematem przewodnim tegorocznego wydania są zapasy.

  Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

  VII edycja tej olimpiady objęta została Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Patronat Merytoryczny objął Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

 • 10. Wołomin – moja mała ojczyzna

  Czy wiesz, kiedy Wołomin otrzymał prawa miejskie? Kim był Bohdan Wodiczko, a kim Wacław Nałkowski? Jakie gleby przeważają na terenie naszego powiatu?

  Na te i wiele innych pytań  szukali odpowiedzi uczestnicy XII gry terenowej "Wołomin – moja mała Ojczyzna".  Jej organizatorami byli – jak co roku – Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie oraz  Szkolne Koło PTSM "Pod Koniczynką".

  3 października 2014 r. o godzinie 8.00 siedem drużyn wyruszyło sprzed Ekonomika, aby na kolejnych punktach kontrolnych poszerzać swoją wiedzę na temat naszego miasta i powiatu oraz wywiązywać się z różnych ciekawych zadań. Skład czterech drużyn stanowili uczniowie klas drugich ZSE, natomiast trzech pozostałych – ku radości gospodarzy – uczniowie klas gimnazjalnych wraz z opiekunami. Byli to przedstawiciele dwóch szkół wołomińskich: Gimnazjum nr 5  i Gimnazjum nr 4 im. Marynarki Wojennej RP oraz klasa z Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach. Drużynom towarzyszyły delegacje z klasy III t, czuwające nad sprawnym przemarszem do kolejnych punktów kontrolnych, jak też, aby zadania na tych punktach wypełniane były bez zakłóceń. Oczekiwali także w wyznaczonych miejscach na uczestników gry i nadzorowali wypełnianie kart konkursowych, ćwiczenia sprawnościowe czy wykonanie piosenki turystycznej. Punkty kontrolne wyznaczono przy następujących miejscach: Plac 3 Maja w Wołominie, Skwer im. Bohdana Wodiczki, Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich, rezerwat w Grabiczu, OSiR „Huragan”, Urząd Miasta oraz Galeria Przy Fabryczce. Uczestników gry terenowej serdecznie ugościł burmistrz Wołomina Pan Ryszard Madziar, który chętnie udzielił odpowiedzi na pytania konkursowe. Każdy otrzymał od Pana Burmistrza także mapy powiatu wołomińskiego oraz inne drobne pamiątki. Drużyny gimnazjalne zakończyły udział w rajdzie spotkaniem integracyjnym w Ekonomiku. Przy smacznym poczęstunku uczniowie i ich opiekunowie rozwiązywali ostatnie zadania dotyczące Naszej szkoły. Atmosfera wspólnej zabawy i piękna pogoda sprzyjały  integracji, popularyzowaniu pieszej turystyki, ale, przede wszystkim, ugruntowaniu poczucia tożsamości regionalnej oraz poznaniu zabytków, przyrody, historii oraz dnia dzisiejszego naszego powiatu. Wrażenia uczestników rejestrował także reporter wołomińskiego radia „Fama”, przeprowadzając krótkie wywiady. Każda klasa ma za zadanie przygotować prezentację "Nasz Wołomin"  zawierającą fotografie z przebiegu gry, co będzie ukoronowaniem zmagań i miłą pamiątką. Mamy nadzieję, że za rok jeszcze więcej gości zaszczyci nas udziałem w kolejnej grze terenowej, a w czerwcu zapraszamy na Pieszy Rajd Szlakiem Bitwy Warszawskiej.

  Elżbieta Lewkowicz- ZSE Wołomin

   

 • 9. Fałszywe czy prawdziwe?

  2 października 2014 r. sześć klas uczestniczyło w spotkaniu poprowadzonym przez Panią Beatę Banasiak – zastępcę dyrektora Biura Bankowości Transakcyjnej Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane ze sprawdzaniem autentyczności środków płatniczych oraz sposobów ich zabezpieczania przed fałszerstwem.

 • 8. Pamiętamy o powstaniu warszawskim

  1 października 2014 r. klasa II T pod opieką Pani prof. Marty Igielskiej przygotowała happening upamiętniający trwające jeszcze 70 lat temu powstanie warszawskie. Cała społeczność szkolna zebrała się na boisku szkolnym i utworzyła żywy znak Polski Walczącej. Dopełnieniem happeningu jest okolicznościowa wystawa związana z tematyką powstania, którą można obejrzeć w szkole.

 • 7. Spać? Szkoda życia!

  W dnia 29. 09. – 04. 10 2014 r.  klasa III R wraz z wychowawcą Panem prof. Bogusławem Dudkiem oraz Panią prof. Anną Ślifirczyk, uczestniczyła w wycieczce do Krynicy Zdroju. Już pierwszego dnia wybraliśmy się na wycieczkę po górach. Nie obyło się bez zboczenia ze szlaku kilku osób. W kolejnych dniach zwiedzaliśmy Krynicę oraz pobliskie miejscowości. Na wycieczce mieliśmy zapewnione różne atrakcje, m. in. Jazdę na gokartach i zjazd bobslejami. Najbardziej współczujemy Naszemu wychowawcy, który dwie noce spał w fotelu na korytarzu. Przepraszamy!

  Pobyt w Krynicy zapamiętamy na długo…kryniczanie nas również.

  Magdalena Sarna, Natalia Maguza, Monika Sulejewska z kl. III R

 • 6. Odkrywamy talenty

  Dnia 23 września grupa 10 uczniów ZSE wzięła udział w warsztatach fotograficznych zorganizowanych przez Warszawską Szkołę Reklamy.

  Mieliśmy okazję poznać fascynujące tajniki pracy profesjonalistów. Pod ich czujnym okiem mogliśmy sami wypróbować nasze siły zarówno za, jak i przed obiektywem.

  Uczyliśmy się fotografii studyjnej, ustawień światła, obsługi sprzętu. Najprzyjemniejsze jednak było pozowanie, czego efekty możecie teraz oglądać.

  Na koniec ćwiczyliśmy obróbkę zdjęć przy pomocy zaawansowanych programów graficznych.

  24 września od 10.00 do 16.30 uczyliśmy się zasad digital paitingu. ZSE, z braku wolnych miejsc, reprezentowały tylko dwie osoby – Damian i Mateusz  z kl. 2r. Prowadząca zajęcia, pani Alina Skiba, najpierw przeprowadziła ćwiczenia z kursu podstawowego i pozwoliła nam oswoić się z piórkiem i tabletem, a potem bardzo wnikliwie śledziła naszą pracę indywidualną i udzielała rzeczowych wskazówek. Pochłonięci pracą nie chcieliśmy nawet wyjść na przerwę;). Ta technika tworzenia prac plastycznych zachwyciła nie tylko uczniów, ale i p. Lewkowicz, która odkryła w sobie talent do tworzenia komiksów.

  W czwartek, 25 września odbyły się warsztaty filmowe.

  To dopiero była przygoda! Na początek spotkanie z panem Arturem Waczko, który przybliżył nam zasady powstawania filmów. Jego nietuzinkowy sposób przekazu bardzo przypadł nam do gustu. Potem zajęcia ze scenarzystą, równie inspirujące. Aż wreszcie przyszła kolej na własną realizację! Z pomocą pana operatora stworzyliśmy własny film! Te 35 sekund to naprawdę coś! I nie pytajcie o ilość dubli ;)

  Tak, odkryliśmy nasze nowe talenty i wiemy, gdzie moglibyśmy je rozwijać!

Galeria zdjęć